1.
Vũ Đình P, Thân MH, Đặng BT. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG GÓI HỒI SỨC 1 GIỜ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8560