1.
Trương VH, Trần CV, Nguyễn HS. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8561