1.
Hoàng TB, Đỗ TTH. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8562