1.
Lưu QM, Bùi TD, Lê VQ, Thạch TNK, Nguyễn TT. KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8563