1.
Ngô Đăng Q, Ngô VT, Dương Đình T. KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8860