1.
Lê TG, Nguyễn H Ước. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ HAI LÁ VAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2018– 2023. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8861