1.
Tạ THT, Nguyễn TV, Phạm TVD. PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8864