1.
Ngô MP, Nguyễn TTH, Vũ K. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC PHÁC ĐỒ 4AC – 4TH BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8866