1.
Cung HS, Lê QT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8869