1.
Trần QH, Nguyễn VC, Trần Đức, Lê TA. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8870