1.
Nguyễn TT, Đỗ AT. KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8871