1.
Thiều TK, Nguyễn VT, Nguyễn TTH, Nguyễn QA. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8872