1.
Nguyễn PTH, Tạ VT, Nguyễn Đức T. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8873