1.
Lô QN, Trần MP. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG DAO SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8874