1.
Hoàng HQ, Nguyễn VH, Vũ TBT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8875