1.
Nguyễn NG, Nguyễn VL. KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH SAI KHỚP CÙNG ĐÒN CẤP TÍNH BẰNG NẸP MÓC. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8878