1.
Phạm TQ, Đỗ AT, Trần T. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8884