1.
Đỗ T Đạt, Nguyễn TTH, Phan THT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ÁP XE VÚ Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHO CON BÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8885