1.
Đỗ TMT, Nguyễn HT, Dương KT. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8890