1.
Vũ MH, Hoàng C, Mai QT. NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8891