1.
Trần NMT, Diệp TM, Võ Ý L, Trịnh TT, Trần TTN. STRESS, TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8893