1.
Lê NTD, Đoàn TBU, Trần XP. ĐẶC ĐIỂM CARABELLI TRÊN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI HÀM TRÊN Ở SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8894