1.
Hoàng Đình Âu, Hoàng TQ. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CỦA VIÊM XOANG DO NẤM ASPERGILLUS VỚI CÁC LOẠI NẤM KHÁC. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8895