1.
Trần TL, Lê TA Đào. NHẬN XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ THAI 8 – 12 TUẦN TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 – 2022. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8909