1.
Nguyễn MC, Trần TTH. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8915