1.
Trịnh TTH, Nguyễn TA. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHÉP ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TRÊN BỆNH NHÂN NAM GIỚI CÓ RỐI LOẠN TIỂU TIỆN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8916