1.
Đào Đình N, Lê C Đại, Ngô XQ. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ NIÊM MẠC MÁ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8917