1.
Ngô AV, Phí TNT, Đoàn TMT. SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8918