1.
Trần BT, Phùng NTN. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8919