1.
Nguyễn Đức P, Nguyễn VT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BỊ RẮN LỤC TRE CẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8920