1.
Trần ND, Lê TKD, Vũ QT, Cao VT, Đặng VT. SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SCVO2 Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;536(2). doi:10.51298/vmj.v536i2.8922