1.
Vũ TPA, Trịnh Q Đạt, Dương TH, Phạm QH. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U VÙNG THÂN ĐUÔI TỤY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC TỪ THÁNG 1/2015 ĐẾN THÁNG 12/2022. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9186