1.
Qúach VK, Phạm Đức T. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG 1/3 DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9188