1.
Nguyễn QS, Trịnh HS, Trịnh Q Đạt. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐỐT SÓNG CAO TẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9191