1.
Vũ TT, Dương DT, Phạm QT, Nguyễn VD, Trần TD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HY SINH DÂY CHẰNG CHÉO SAU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9195