1.
Nguyễn TMT, Nguyễn PT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH THẬN NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9197