1.
Nguyễn Đình M, Vũ ND. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9198