1.
Lê SN, Nguyễn TT, Vũ VH, Nguyễn TA. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9203