1.
Hoàng Đình Âu, Thân TBN, Trần QH. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA DIỆN TÍCH BỀ MẶT SỎI THẬN VÀ MỨC ĐỘ GIÃN ĐÀI BỂ THẬN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VỚI THỜI GIAN TÁN SỎI QUA DA. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9206