1.
Hồng TXL, Trần Đỗ H, Trần PT, Trịnh THC, Phạm TNN, Nguyễn TCH, Nguyễn TT, Lê TMT, Nguyễn DH, Lê TTA. MỐI LIÊN QUAN KIỂU GEN METALLO-β-LACTAMASE NDM, IMP, VIM VỚI ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM Ở MỘT SỐ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9207