1.
Nguyễn VA, Nguyễn TTH, Nguyễn TKN, Trần TTT. TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9209