1.
Trần TL, Đinh TY, Lê TV. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9210