1.
Nguyễn M Đức, Đặng QT, Vương XT. ÁP DỤNG KỸ THUẬT PCR LỒNG ĐA TÁC NHÂN TRONG XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN GÂY BỆNH VÀ LỰA CHỌN KHÁNG SINH BAN ĐẦU Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CÓ THỞ MÁY. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9215