1.
Nguyễn TX, Nguyễn VT, Phạm QT. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP VỚI ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRƯỚC VÀ SAU CUỘC LỌC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9216