1.
Trần TTH, Nguyễn TB. NGHIÊN CỨU GÁNH NẶNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH PARKINSON THỂ CỨNG GIAI ĐOẠN III, IV, V. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9219