1.
Bùi NQ, Vũ TH, Nguyễn TH, Tạ AT. NHẬN XÉT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHI TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9222