1.
Vũ VC, Ngô TT, Võ VT, Đinh TH, Phạm HP. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO MẤT VỮNG. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9229