1.
Nguyễn TP, Nguyễn VS, Nguyễn HP, Lê TKD. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SINH NON, TRẺ NHẸ CÂN SO VỚI TUỔI THAI TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9230