1.
Nguyễn HB, Nguyễn CT, Hồ Ánh S, Nguyễn KH. CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LESBIAN VÀ GAY BẢN RÚT GỌN (ATLG-S) CỦA HEREK. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9232