1.
Hà MT. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9233